Lektion 3: Agentbaseret modellering med kunstig intelligens

I denne lektion vil vi udforske begrebet intelligent agent og hvordan agentarkitekturer bruges til problemløsning og beslutningstagning inden for kunstig intelligens. Agentbaseret modellering er en vigtig tilgang til at designe og udvikle intelligente systemer, der kan interagere med deres omgivelser og udføre opgaver med en vis grad af autonomi.

Lektion 3 giver dig fundamentale begreber og værktøjer til at udvikle og anvende intelligente agenter inden for forskellige områder. Det er et vigtigt skridt mod at forstå og udnytte potentialet i kunstig intelligens og agentbaseret modellering.

Hvad er agentbaseret modellering?

Agentbaseret modellering er en tilgang inden for kunstig intelligens, hvor man simulerer og studerer interaktionen mellem autonome agenter i et givet system eller miljø. Agenter er individuelle enheder, der kan opfatte deres omgivelser, træffe beslutninger og udføre handlinger for at opnå specifikke mål. Ved at modellere agenter og deres adfærd kan vi undersøge komplekse systemer og forstå, hvordan forskellige agenter påvirker hinanden og deres omgivelser. Agentbaseret modellering anvendes inden for forskellige områder, herunder samfundsvidenskab, økonomi, biologi og computer science, til at analysere og simulere komplekse dynamikker og forudsige systemets adfærd.

Intelligent agent

En intelligent agent er en enhed eller et system, der er designet til at interagere med sin omgivelse og udføre opgaver på en intelligent måde. Agenten bruger sensorer til at opfange information fra omgivelserne og aktuatorer til at udføre handlinger. Hvad der gør en agent “intelligent” er dens evne til at træffe beslutninger baseret på opfattede information og beslutte, hvilke handlinger der skal udføres for at nå et mål.

En intelligent agent har følgende egenskaber:

 • Opfattelse: Agenten bruger sensorer til at indsamle data fra omgivelserne. Sensorer kan være kameraer, mikrofoner, berøringsfølsomme skærme osv. Disse data bruges til at opbygge en opfattelse af, hvad der sker i omgivelserne.
 • Beslutningstagning: Agenten bruger de opfangede data til at træffe beslutninger om, hvilke handlinger der skal udføres. Den kan bruge forskellige metoder og algoritmer til at evaluere informationen og tage informerede beslutninger.
 • Handling: Når agenten har truffet en beslutning, udfører den handlinger ved hjælp af aktuatorer. Aktuatorer kan være motorer, skærme, højttalere osv. Handlingerne er agentens måde at påvirke omgivelserne og opnå sine mål.

Agentarkitekturer

Agentarkitekturer handler om at designe og organisere intelligente agenter på en struktureret måde. En agentarkitektur består af forskellige dele, der arbejder sammen for at hjælpe agenten med at opfange information, træffe beslutninger og udføre handlinger.

Her er nogle almindelige typer af agentarkitekturer:

 1. Reaktiv agentarkitektur: I en reaktiv agentarkitektur reagerer agenten direkte på de ting, den ser i øjeblikket, uden at tage tidligere erfaringer eller fremtidige konsekvenser i betragtning. Den træffer beslutninger baseret på faste regler eller mønstre, og den er velegnet til hurtige opgaver, der ikke kræver kompleks problemløsning.
 2. Arkitektur med intern tilstand: En agent med intern tilstand har en slags hukommelse, hvor den kan huske tidligere opfattede informationer og bruge dem til at træffe beslutninger. Denne type agent kan bruge tidligere erfaringer til at forstå og reagere på nuværende situationer og kan håndtere mere komplekse opgaver.
 3. Arkitektur med målorientering: I en arkitektur med målorientering har agenten et specifikt mål eller en opgave, som den forsøger at opnå. Den bruger information fra omgivelserne til at planlægge og træffe beslutninger, der hjælper med at nå målet. Denne type agent er velegnet til opgaver med klare mål og kræver mere avanceret problemløsning.
 4. Hybrid arkitekturer: Hybridarkitekturer kombinerer forskellige elementer fra forskellige agentarkitekturer for at opnå fleksibilitet og effektivitet. De kan tilpasses til forskellige opgaver og kan variere i kompleksitet afhængigt af behovene.

Agentarkitekturer hjælper med at organisere og strukturere intelligente agenter, så de kan opfange information, træffe beslutninger og udføre handlinger på en effektiv måde. Valget af arkitektur afhænger af opgavens krav og agentens egenskaber.

Der findes forskellige typer af intelligente agenter:

 • Simple refleksagenter: Disse agenter træffer beslutninger baseret på øjeblikkelig opfattelse af omgivelserne. De handler kun ud fra det, de ser lige nu, uden at tage hensyn til tidligere erfaringer eller fremtidige konsekvenser.
 • Modelbaserede agenter: Disse agenter opbygger en intern model af omgivelserne og bruger den til at træffe beslutninger. De kan forudsige, hvordan omgivelserne vil ændre sig som reaktion på deres handlinger.
 • Målorienterede agenter: Disse agenter har et specifikt mål, de forsøger at opnå. De træffer beslutninger og udfører handlinger med det formål at nå deres mål.
 • Læringsagenter: Disse agenter er i stand til at lære fra erfaring og forbedre deres ydeevne over tid. De kan tilpasse sig ændrede omgivelser og træffe bedre beslutninger baseret på tidligere erfaringer.

Forståelsen af disse egenskaber og agenttyper er vigtig for at kunne designe og implementere intelligente agenter, der kan interagere med deres omgivelser på en effektiv måde. I resten af lektionen vil vi udforske, hvordan disse intelligente agenter kan løse problemer og træffe beslutninger.

Problemløsning og beslutningstagning

Når en intelligent agent står over for en opgave, skal den kunne finde en løsning eller træffe en beslutning for at nå sit mål. Her er nogle grundlæggende koncepter inden for problemløsning og beslutningstagning:

 • Problemrum og handlinger: Et problem kan repræsenteres som et sæt tilstande, hvor agenten befinder sig, og et sæt handlinger, som agenten kan udføre i disse tilstande. Problemrummet kan være stort og komplekst afhængigt af opgavens natur.
 • Søgeteknikker: For at finde den bedste løsning i et problemrum kan forskellige søgealgoritmer anvendes. Bredde først-søgning, dybde først-søgning og A*-algoritmen er nogle eksempler på søgeteknikker, der hjælper med at udforske problemrummet og finde den optimale løsning.
 • Beslutningstræer: Beslutningstræer er en grafisk repræsentation af beslutningsproblemer, hvor hver knudepunkt repræsenterer en beslutning, og hver kant repræsenterer en mulig handling. Beslutningstræer kan bruges til at analysere komplekse beslutningsproblemer og hjælpe agenten med at træffe informerede beslutninger baseret på logiske regler.
 • Markov-beslutningsprocesser (MDP): MDP’er er matematiske modeller, der beskriver sekventielle beslutningsproblemer under usikkerhed. De er nyttige til at repræsentere situationer, hvor agenten ikke har fuldstændig viden om fremtidige tilstande og konsekvenserne af sine handlinger. MDP’er giver en ramme for at træffe beslutninger baseret på sandsynligheder og forventede belønninger.


Viden fra lektion 2 om agentbaseret modellering er grundlæggende for at forstå og udvikle intelligente systemer og applikationer, hvor agenter spiller en central rolle. Her er nogle områder, hvor viden fra lektion 2 er relevant:

 1. Design af intelligente agenter: Viden om agentarkitekturer og deres egenskaber hjælper med at designe og implementere intelligente agenter, der kan opfange information, træffe beslutninger og udføre handlinger på en intelligent måde. Ved at forstå forskellige typer af agenter og deres karakteristika kan du skræddersy agentens adfærd til at løse specifikke opgaver og nå ønskede mål.
 2. Problemløsning og beslutningstagning: Koncepter som problemrum, handlinger og søgeteknikker giver dig værktøjer til at analysere og løse problemer ved hjælp af agentbaseret modellering. Du kan bruge disse metoder til at identificere den optimale rute eller handlinger, der fører til ønskede resultater, og optimere agentens ydeevne.
 3. Anvendelser inden for kunstig intelligens: Agentbaseret modellering er en grundlæggende tilgang inden for kunstig intelligens og har mange anvendelser. Det kan anvendes i områder som robotik, autonome systemer, spiludvikling, virtuelle agenter, simulationsmodeller og meget mere. Viden fra lektion 2 giver dig en solid base for at forstå og arbejde med disse anvendelser.
 4. Videre læring inden for kunstig intelligens: Agentbaseret modellering er en del af det bredere felt af kunstig intelligens. Ved at opbygge en grundlæggende forståelse af agentarkitekturer, problemløsning og beslutningstagning, vil du være godt rustet til at udforske mere avancerede emner inden for kunstig intelligens som maskinlæring, dyb læring, naturlig sprogbehandling og computer vision.

Scroll to Top